• ติดต่อสอบถาม
  • การเดินทาง
  • FAQ
  • แผนผังเว็บไซต์
  • YouTube
  • facebook
  • facebook
  • Blogger

> หน้าเพจสำหรับศิษย์เก่า

หน้าเพจสำหรับศิษย์เก่า

แนะนำศิษย์เก่า

แนะนำศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วและกำลังทำงานอยู่ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศทั่วโลก

⇒สัมภาษณ์นักเรียน

ประกาศแจ้ง

ขอแจ้งข่าวเรื่องงานเลี้ยงรุ่นและกำหนดการเข้าร่วมงานประชุมแนะนำโรงเรียนที่จะจัดขึ้นในแต่ละประเทศ ขอให้ศิษย์เก่าทุกคนเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับฟังข่าวคราวของศิษย์เก่าทุกคน
อีเมล:kicl@kca.kyoto-art.ac.jp

เรื่องการออกใบรับรอง

contact us
PageTop